Nanotech Group Ltd. logo English version Bulgarian version Versione italiana
Нашето оборудване
Етапи на работния процес
индустриални приложения на нашата технология
Технология на работа  Почистване Предварителното почистване на детайлите се извършва на няколко етапа. Първоначалното измиване се прави в индустриална миялна машина за обезмасляване с детергент и дейонизирана вода. Разполагаме с наша собствена машина за производство на дейонизирана вода с начална проводимост 0,5 µS. Последващото измиване в чиста дейонизирана вода се извършва на два етапа в ултразвукови вани. Изсушаването на детайлите се прави във вакуумна сушилня, с цел предотвратяване на последващо окисление.
 Нанасяне на покрития Ние избрахме да нанасяне нашите покрития чрез реактивно магнетронно разпрашване. За целта е приложена така наречената Closed Field Unbalanced Magnetron Sputter System. Технологията позволява нанасянето на голямо разнообразие от покрития, като основното предимство е, че са гладки, без наличие на макро частици. Друго предимство на технологията е възможността за нанасяне на покрития, съставени от нитриди, карбонитриди и/или карбиди на три различни метала, покрития с градиентно изменение на състава, както и на наноламинати. Основното ни предимство е възможността за нанасяне на въглерод базирани нанокомпозити, както и на покрития от чист диамантеноподобен нехидрогениран въглерод (DLC).
Нашата система е съставена от три силно разбалансирани магнетрона, разположени близо един до друг, с вградена Gas Injection система. Реактивните газове се натичат с цифрови mass flow контролери, а общото налягане в системата се измерва и контролира от капацитивен вакуумметър Baratron 627 B, което гарантира висока точност на измерването, дълговременна стабилност и повторяемост на процес параметрите.
Магнитна система сканира повърхността на мишената с цел повишаване на коефициента на използване на материала.
Работната температура по време на процеса на нанасяне на покритията се поддържа постоянна с толеранс от 5°C.
Планетарният механизъм осигурява три оси на въртене на покриваните елементи, което гарантира равномерност и еднаквост на дебелината на покритието.
Използваме система за автоматичен контрол на процес параметрите по време на нанасянето, базирана на PLC Siemens и PC, за да гарантираме повторяемостта на процес параметрите. Съхраняват се файлове с данни от процесите.
 Качествен контрол Нанотех Груп разполага с калотестер за контрол на дебелината на нанасяните покрития и с твърдомер по Бринел за контрол на адхезията им. В процес сме на проектиране и производство на Ball-on-disk триботестер за контрол на износоустойчивостта на покритията. Имаме сключен договор с Централна Лаборатория по Приложна Физика, БАН, Пловдив за измерване на микротвърдост на нашите покрития.
Процеси на нанасяне Нанасянето на покрития е възможно благодарение на различни по вид и продължителност процеси, контролирани от софтуер, разработен специално за нашата машина. Всеки един процес бива запаметен и може да бъде точно възпроизведен.
Среднотемпературни процеси Стандартните среднотемпературни процеси протичат при температури от 360° до 400°C. Възможно е да бъдат използвани при нанасяне на покрития на следните материали:
  • Волфрамов карбид (WC)
  • Високоскоростна стомана (HSS)
  • Неръждаема стомана
Нискотемпературни процеси Освен стандартните среднотемпературни процеси на нанасяне на износоустойчиви покрития, разработихме и нискотемпературен процес при температури, които не превишават 240 градуса по Целзий. Това позволява нанасяне на покрития върху следните материали:
  • Месинг, бронз, мед, алуминиеви сплави и т.н.
  • Cold work steel